Gegevensbeschermingsverklaring

Wij beschermen jou gegevens!

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Gegevensbescherming en het veilig omgaan met uw gegevens zijn voor ons belangrijk.
We verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen. Art. 12 en 13 van de EU-AVG.
Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u persoonlijk herleid kunnen worden, bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijk volgens Art. 4 lid 7 EU-Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is

Hoofdkantoor:
Presibel N.V.
Veldenstraat 14
2470 Retie (B)
Telefoon +49 (0) 9338 89-0
Fax +49 (0) 9338 89-199
info@presibel.eu

Onze verantwoordelijken voor gegevensbescherming kunt u bereiken onder info@presibel.eu of ons postadres met de toevoeging “Verantwoordelijke Gegevensbescherming”.

(3) Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via een contactformulier worden de door u meegedeelde gegevens (verplichte velden zijn: uw e-mailadres, uw aanspreekvorm, uw naam, uw postcode, onderwerp, inhoud van uw boodschap; uw firma/instituut, adres en telefoonnummer zijn vrijwillige informatie) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Wij kunnen de door u geleverde gegevens bovendien verwerken om u over andere interessante producten uit ons portfolio te informeren of u e-mails met technische informatie te doen toekomen (Art. 6, lid 1, letter f AVG). De in dit verband verkregen gegevens verwijderen we als de opslag niet meer nodig is, of we beperken de verwerking in het geval er wettelijke verplichtingen tot opslag bestaan.

(4) Voor het geval we voor afzonderlijke functies van onze aanbieding op aangewezen service-verleners teruggrijpen of uw gegevens voor commerciële doeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder in detail over de betreffende procedures informeren. Daarbij noemen we ook de vastgelegde criteria van de opslagduur.

§ 2 Uw rechten

Volgens de EU gegevensbeschermingsverordening heeft u de volgende rechten:

 • Informatie te vragen over categorieën van de verwerkte gegevens, doel van het verwerken, eventuele ontvangers van de gegevens, de geplande opslagduur (Art. 15 AVG);
 • de correctie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens te vragen (Art. 16 AVG);
 • een gegeven toestemming op elk moment met uitwerking in de toekomst te herroepen (Art. 7 lid 3 AVG);
 • in bepaalde gevallen in het kader van Art. 17 AVG het verwijderen van gegevens te vragen – in het bijzonder wanneer de gegevens voor het beoogde doel niet meer nodig zijn of onrechtmatig worden verwerkt, of uw uw instemming volgens Art. 7 lid 3 AVG) herroept of een bezwaar volgens Art. 21 AVG heeft ingediend;
 • onder bepaalde voorwaarden de beperking van gegevens te vragen, voor zover het verwijderen niet mogelijk is of strijdig is met de verwijderplicht (Art. 18 AVG);
 • op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. u kunt uw gegevens die u ons geleverd heeft in een gangbaar machineleesbaar formaat zoals bijv. CSV te verkrijgen en evt. aan anderen door te gegeven (Art. 20 AVG);
 • bij de bevoegde toezichthoudende instantie een klacht in te dienen over de gegevensverwerking

Alle vragen om informatie, verwijdering en correctie, informatie-verzoeken, verzoeken tot het overdragen van gegevens of tegenstrijdigheden betreffende de gegevensverwerking kunt u per e-mail of per post richten aan

Presibel N.V.
Veldenstraat 14
2470 Retie (B)
Telefoon +49 (0) 9338 89-0
Fax +49 (0) 9338 89-199
info@presibel.eu

Verder wijzen wij u erop dat u tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke vereisten volgens Art. 21 AVG op elk moment bezwaar kunt aantekenen. Het bezwaar kan in het bijzonder tegen de verwerking voor doeleinden van direct marketing gericht zijn.

§ 3 Het verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) Bij het enkel informatieve gebruik van de website, dus wanneer u zich niet registreert of ons anderszins informatie verschaft, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server overdraagt. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens die voor ons technisch vereist zijn, om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (wettelijke grondslag is Art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG):

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van de vraag
 • tijdzoneverschil met de Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de behoefte (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • betreffende overgedragen hoeveelheid gegevens
 • website waar de vraag vandaan komt
 • browser
 • besturingssysteem en de interface
 • taal en versie van de browsersoftware

(2) Additioneel bij de hierboven genoemde gegevens worden bij gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw harde schijf bij de door uw gebruikte browser opgeslagen worden en waardoor naar de plaats die de cookie plaatst (hier door ons) bepaalde informatie gestuurd wordt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze dienen om het internetaanbod zowel gebruikersvriendelijk als effectief te maken..

(3) Gebruik van cookies:
a) Deze website maakt gebruik van de volgende typen cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder toegelicht worden:

 • tijdelijke cookies (zie b)
 • persistente cookies (zie c)

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser afsluit. Daartoe behoren in het bijzonder sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie toegewezen kunnen worden. Daardoor kan uw computer weer herkend worden wanneer u op onze website terugkeert. Deze sessie-cookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser afsluit.

c)Persistente cookies worden automatisch na een vooraf bepaalde periode verwijderd, die naargelang de cookie verschillend kan zijn. U kunt de cookies in de beveiligingsinstellingen van uw browser op elk moment verwijderen.

d) U kunt uw browser-instelling overeenkomstig uw wensen configureren en bijv. het aannemen van cookies van derden of alle cookies afwijzen. We wijzen u erop dat u mogelijkniet alle functies van deze website kunt gebruiken.

e) We gebruiken cookies om u voor volgende bezoeken te kunnen identificeren, mocht u over een account bij ons beschikken. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.

§ 4 Gebruik van de blog-functie

(1) In onze blog, waarin we verschillende bijdragen over onderwerpen betreffende onze activiteiten openbaar maken, kunt u openlijk commentaar achterlaten. Uw commentaar wordt bij de door u gegeven gebruikersnaam bij de bijdrage openbaar gemaakt. Wij bevelen aan om een pseudoniem in plaats van uw echte naam te gebruiken. De opgave van gebruikersnaam en e-mailadres is vereist, alle verdere informatie is vrijwillig. Wanneer u een commentaar plaatst, slaan we bovendien uw IP-adres op, dat we na een week verwijderen. Deze opslag is voor ons nodig om ons in het geval van een mogelijke openbaarmaking van onwettige inhoud tegen aansprakelijkheidsclaims te kunnen verdedigen. Uw e-mailadres hebben wij nodig om met u in contact te komen in het geval een derde uw commentaar als onwettig zou verklaren. Wettelijke grondslagen zijn Art. 6 lid 1 zin 1 letter b en f AVG. De commentaren worden vóór openbaarmaking niet gecontroleerd. We behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen wanneer ze door derden als onwettig worden verklaard.

§ 5 Gebruik van onze webshop

(1) Wanneer u in onze webshop iets wilt bestellen, dan is het voor het afsluiten van een contract vereist dat u uw persoonsgegevens doorgeeft, die wij voor de afhandeling van uw bestelling nodig hebben. Voor de afhandeling van contracten benodigde verplichte velden zijn afzonderlijk gemarkeerd, verdere informatie is vrijwillig. De door u geleverde gegevens verwerken wij voor de afhandeling van uw bestelling. Daarvoor kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze eigen bank. Wettelijke grondslag hiervoor is Art. 6 Lid 1 pag. 1 letter b AVG.
U kunt vrijwillig een klantenaccount aanmaken, waarmee we uw gegevens voor toekomstige verdere aankopen kunnen opslaan. Bij het aanmaken van een account onder “Mijn account” worden de door uw geleverde gegevens herroepbaar opslagen. Alle verdere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunt u in de klantenomgeving altijd beheren. Mocht u uw klantenaccount geheel verwijderen, neem dan contact met ons op per e-mail onder info@presibel.eu of per post naar ons bovengenoemde adres.
Wij kunnen de door u geleverde gegevens bovendien verwerken om u over andere interessante producten uit ons portfolio te informeren of u e-mails met technische informatie te doen toekomen (Art. 6, lid 1, letter f AVG).

(2) We zijn vanwege commerciële en fiscale regelgeving verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van 10 jaar op te slaan. Natuurlijk voeren we na twee jaar een beperking van de verwerking uit, d.w.z. uw gegevens worden enkel voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen gebruikt.

(3) Om onwettige toegang van derden tot uw persoonsgegevens, in het bijzonder financiële gegevens, te verhinderen, wordt de bestelprocedure met de TLS-techniek versleuteld.

(4) Via onze website heeft u ook de mogelijkheid om uw klachten in te dienen. Om uw verzoeken te verwerken, wordt u om de volgende gegevens gevraagd: documenttype, documentnummer, adres van de claimende instantie, aanhef, aanspreekpartner, telefoon en e-mailadres. Verdere informatie kunt u vrijwillig geven. Nadat uw klachtenprocedure afgesloten is, worden uw gegevens verwijderd voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht.

§ 6 Opname van YouTube-video’s

(1) Wij hebben YouTube-video’s in ons online-aanbod opgenomen, die op http://www.YouTube.com  opgeslagen zijn en via onze website direct afgespeeld kunnen worden. Deze zijn alle in de “uitgebreide gegevensbeschermings-modus” ingebouwd, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker van YouTube worden overgedragen wanneer u de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u de video’s afspeelt, worden de in lid 2 genoemde gegevens overgedragen. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

(2) Door het bezoek op de website krijgt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of YouTube een gebruikersaccount verschaft via welke u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Wanneer u de toewijzing met uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u uitloggen vóór activering van de toets. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt ze alleen ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of aangepaste vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het aanbieden van aangepaste reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. Uw heeft de beschikking over het recht van bezwaar tegen de aanmaak van dit gebruikersprofiel, waarbij u om dit uit te oefenen zich moet wenden tot YouTube.

(3) Verdere informatie voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en uw verwerking door YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de USA en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

§ 7 Integratie van Google Maps

(1) Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en geven wij u de mogelijkheid tot het comfortabele gebruik van de kaartenfunctie.

(2) Door het bezoek aan de website verkrijgt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt via welke u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Wanneer u de toewijzing met uw profiel bij Google niet wenst, moet u uitloggen vóór activering van de toets. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt ze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of aangepaste vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het aanbieden van aangepaste reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. Uw heeft de beschikking over het recht van bezwaar tegen de aanmaak van dit gebruikersprofiel, waarbij u om dit uit te oefenen zich moet wenden tot Google.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking door de Plug-in-aanbieder vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Google verwerkt persoonsgegevens ook in de USA en heeft zich onderworpen aan de EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

§ 8 Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonymisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de operator van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere dienstverlening gerelateerd aan het gebruik van de website en van internet voor de operator van de website te leveren.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

(3) U kunt het opslaan van de cookies door een geschikte instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet van alle functies van deze website volledig gebruik kunt maken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder deze link beschikbare Browser-Plug-in te downloaden en te installeren. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt en een persoonsidentificatie kan zo uitgesloten worden. Zodra de gegevens die over u zijn verzameld een persoonlijke referentie krijgen, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) We maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Door middel van de verkregen statistische gegevens kunnen we ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor uitzonderingsgevallen waarbij persoonsgegevens naar de USA worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan de EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6, lid 1, pag. 1 letter f AVG.

(6) Informatie over derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html , overzicht van de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , alsook de gegevensbeschermingsverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

§ 9 Newsletter

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze Newsletter, waarmee wij u over onze actuele interessante aanbiedingen informeren. De aangekochte goederen en diensten zijn in de instemmingsverklaring benoemd.

(2) Voor het aanmelden voor onze Newsletter gebruiken wij de zogenaamde Double-opt-in-procedure. Dat betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail naar het opgegeven e-mailadres sturen waarin wij u vragen om bevestiging dat u het toesturen van de Newsletter wenst. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, dan wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan we steeds uw gebruikte IP-adressen en tijdstippen van de aanmelding en bevestiging op. Doel van de procedure is om uw aanmelding te kunnen bewijzen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen opsporen.

(3) Verplichte informatie voor het toesturen van de Newsletter is alleen uw e-mailadres. De opgave van meer gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om uw persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan we uw e-mailadres op ten behoeve van het sturen van de Newsletter. Rechtsgrondslag is Art. 6 lid 1 pag. 1 letter a AVG.

(4) Uw instemming met het sturen van de Newsletters kunt u op elk moment herroepen en de Newsletter opzeggen. Herroepen kunt u door te klikken op de in elke e-mail met Newsletter gegeven link, per e-mail naar info@presibel.eu of door een boodschap naar de in de Impressum vermelde contactgegevens toelichten.

(5) We wijzen u erop dat we bij het versturen van de Newsletter uw gebruikersgedrag evalueren. Voor deze evaluatie omvatten de verstuurde e-mails zogenaamde web-beacons resp. tracking-pixel, die een-pixel-bestanden voorstellen die op onze website opgeslagen zijn. Voor de evaluaties koppelen we de in § 3 genoemde gegevens en de web-beacons aan uw e-mailadres en een individuele ID.
U kunt deze tracking op elke moment opheffen door te klikken op de aparte link die in elke e-mail bijgevoegd wordt of ons via een andere manier van contact leggen informeert. De informatie wordt zo lang opgeslagen als u abonnement op Newsletter loopt. Na afmelding slaan we de gegevens zuiver statistisch en anoniem op.

§ 10 Verwijdertermijn

Het verwijderen van uw persoonsgegevens gebeurt, voor zover wettelijke opslagplichten dit niet tegenspreken, wanneer u een annuleringsclaim heeft gevalideerd, wanneer de gegevens om te voldoen aan het doel waarvoor ze werden opslagen niet meer nodig zijn of wanneer het opslaan op basis van andere wettelijk gronden niet toelaatbaar is.

CONTACTEER ONS

Neem vrijblijvend contact met ons op!

4 + 1 =

Adres

Veldenstraat 14 | 2470 Retie

Magazijn

Kelderbeemd 1 | 2470 Retie

Telefoon

+32 (0) 14 37 22 22

Email

info@presibel.eu